جلسه توجیهی مدیر مرکز با تشکل ها

امروز ظهر مدیر مرکز با دانشجویان تشکل ها دیدار کردند و معرفی اجمالی از حوزه به دانشجویان ارائه دادند

 

........................................................................................................................


تاریخ مطلب: 1395/09/16 | شماره مطلب:  ٦٥٤٣٠ | تعداد بازدید از این مطلب:  145


خروج