گزارش تصویری
آشنایی با مرکز زاهدان

آشنایی با مرکز زاهدان این مرکز واقع در ساختمان شماره 1 کلاس ها در دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد

 

........................................................................................................................


تاریخ مطلب: 1395/09/14 | شماره مطلب:  ٥٣٢٦٤ | تعداد بازدید از این مطلب:  1311


خروج